Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

xsmile
20:22
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viala-lu la-lu

May 21 2015

xsmile
07:46
Reposted fromthetemple thetemple viafckit fckit
xsmile
07:46
0574 8188
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viafckit fckit
xsmile
07:45
Jedną z rzeczy, za które kocham książki, jest to, że dzieli się w nich ludzkie losy na rozdziały. To niesamowite, ponieważ nie można tego zrobić w prawdziwym życiu. [..] Niezależnie od tego, co się dzieje, życie toczy się dalej, czy ci się to podoba, czy nie, i nigdy nie możesz pozwolić sobie na to, żeby się zatrzymać i po prostu złapać oddech.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafckit fckit
xsmile
07:43
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viafckit fckit

May 14 2015

xsmile
21:27

April 19 2015

xsmile
19:20
Łzy to słowa serca które nie może nic powiedzieć.
— ___________
Reposted byniskowo niskowo
xsmile
18:00

"Dopóki nie odnajdziesz siebie, nie dojrzejesz, nie będziesz z sobą szczęśliwy, wówczas nie będziesz potrafił stworzyć dobrego związku z drugim człowiekiem. Zalejesz go swoimi żalami, pretensjami i wiecznym niezadowoleniem."

Gabriela Gargaś, Jutra może nie być

Reposted fromzosienieczka zosienieczka viafckit fckit

April 14 2015

xsmile
15:51

April 07 2015

xsmile
11:16
Jedno czego chcę, to powinnaś mieć świadomość
Mieć pewność o tym czego potrzebujesz
W łóżku, przy stole, w sercu i w rozumie
— Eldo "Powinnaś?"
Reposted fromHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE viaothershe othershe
xsmile
11:16
3418 672e
Reposted fromperfecttime perfecttime viaothershe othershe
xsmile
11:15
2844 39b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafckit fckit
xsmile
11:12
6848 3010
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafckit fckit
xsmile
11:10

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaothershe othershe

March 13 2015

xsmile
15:50
6932 2c59 500
xsmile
15:50
xsmile
15:48
7841 d084
Reposted fromkaraibski karaibski viafckit fckit

February 20 2015

xsmile
21:37
1568 f94e
Reposted fromfronesis fronesis viaothershe othershe

January 21 2015

xsmile
21:09
4855 9256 500
xsmile
19:12
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viapuchaczowo puchaczowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl